“Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

 

Dobrze Cię widzieć.

Fundacja Work 4 Life wspiera usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.

Fundacja Work 4 Life została powołana w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Chcemy łączyć pracowników z pracodawcami. My doskonale wiemy jak osoby z niepełnosprawnością mogą być cennym pracownikiem, niezwykle zmotywowanym w codziennych wyzwaniach zawodowych, wykształconym i posiadającym niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Naszym zadaniem jest wyróżnić te cechy dla potencjalnych pracodawców.