“Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

 

  Co robimy

Naszym celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Mówiąc krótko chcemy łączyć pracowników z pracodawcami. Doskonale wiemy jak osoby z niepełnosprawnością mogą być cennym pracownikiem, niezwykle zmotywowanym w codziennych wyzwaniach zawodowych, wykształconym i posiadającym niezbędne kwalifikacje i umiejętności.

  Dla pracodawcy

Wspieramy pracodawców w poszukiwaniu idealnego kandydata do pracy. Współpracując z nami aktywnie uczestniczysz w niwelowaniu nierówności społecznych. Pomożemy w obsłudze dofinansowań do wynagrodzenia z PFRON oraz zwrotu kosztów wyposażenia i adaptacji stanowiska pracy.

  Dla pracownika

Pomożemy Ci zdobyć niezbędne doświadczenie i wiedzę. Wspieramy usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja specjalizuje się przede wszystkim w zakresie budowania kwalifikacji zawodowych przydatnych w szeroko pojętym internecie.

  Jak możesz pomóc

Dołącz do nas! Fundacja to przede wszystkim ludzie wspierający nas swoim zaangażowaniem i wiedzą. Poszukujemy osób, które włączą się w codzienną pracę Fundacji. Poszukujemy specjalistów w swoich dziedzinach, którzy mogą wspomóc w szerzeniu wiedzy i umiejętności naszych podopiecznych w możliwie każdej formie. Bieżące zadania realizujemy w pełni zdalnie.